Chế độ và chính sách

Các chế độ, chính sách

  • Công ty thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về chế độ, chính sách đối với người lao động như : Tất cả cán bộ công nhân viên khi ký Hợp đồng lao động chính thức với Công ty đều được hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, đúng theo quy định của Bộ Luật Lao Động.
  • Hàng năm, Công ty đều tổ chức cho cán bộ nhân viên đạt tiêu chuẩn từ lao động tiên tiến trở lên đi tham quan, nghỉ mát để mọi người có cơ hội giao lưu, thư giãn, nghỉ ngơi.