Chính sách và mục tiêu

Chính sách và mục tiêu

1. Chính sách nhân sự

Công ty Cổ phần Địa Ốc An Giang (Anresco) luôn xem nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng, góp phần quyết định cho sự phát triển của Công ty. Mọi thành viên trong tổ chức được tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực đóng góp của mình cho đơn vị.

  • Lãnh Đạo: có kỹ năng quản lý, kiến thức chuyên môn, tầm nhìn chiến lược.
  • Tập thể: đoàn kết, kỷ luật, tôn trọng.
  • Cá nhân: trách nhiệm, năng động, cầu tiến. 

2. Mục tiêu:

  • Xây dựng đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp, nhiệt huyết, cùng chí hướng phát triển sự nghiệp lâu dài, gắn bó với Công ty.
  • Tạo cơ hội bình đẳng cho mọi cá nhân có năng lực được thăng tiến trong sự nghiệp.