Tầm nhìn và sứ mệnh

TẦM NHÌN              

tam-nhinĐịnh hướng ANRESCO sẽ trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực nhà đất và vật liệu xây dựng.

Sự thỏa mãn của khách hàng cũng chính là sự thành công của công ty chúng tôi.

SỨ MỆNH             

Đối với khách hàngANRESCO hiểu rõ nhu cầu của khách hàng để từ đó đưa ra các giải 777777777777-1pháp hợp lý cũng như cung cấp những sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng

Đối với đối tác: Cùng chung vai sát cánh cho mục tiêu chung 

"Mang đến lợi ích cao cho khách hàng"

Đối với nhân viên: Luôn khuyến khích sáng tạo, quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện năng cao năng lực cho nhân viên các cấp.