Ngày 20/1/2014

Tổng Giám Đốc công ty - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị ông Văn Công Đỉnh đã đến thăm hỏi và tặng quà tết cho anh em công nhân lao động tại công trình Kho Lúa tỉnh Bạc Liêu.