HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2015

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2015

VÀ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

GIỮA NHIỆM KỲ 2012-2017

***

      Chiều ngày 29 tháng 04 năm 2015 Công ty Cổ phần Địa Ốc An Giang long trọng tổ chức Hội nghị người lao động năm 2015 và kết hợp Sơ kết hoạt động Công đoàn cơ sơ giữa nhiệm kỳ 2012-2017. Hội nghị được đón tiếp đại biểu khách mời : ông Trần Lưu Phong - Ủy viên Thường vụ - Trưởng ban Chính sách Pháp luật - Liên Đoàn Lao Động tỉnh. Về phía Công ty có sự hiện diện của Ban Tổng giám đốc; Ban chấp hành Công đoàn cơ sở; Trưởng, phó các bộ phận chức năng Công ty cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty.  


 ĐOÀN CHỦ TỊCH HỘI NGHỊ

     Tại Hội nghị, ông Trần Quốc Vinh – Phó Tổng giám đốc Công ty đã thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và định hướng kế hoạch năm 2015 cần thực hiện như sau :

-       Tăng sản lượng hoạt động thi công, chú trọng các công trình hạ tầng kỹ thuật để khai thác tối đa các thiết bị hiện có.

-       Duy trì việc sản xuất các sản phẩm bê tông truyền thống như cống BTLT, cọc bê tông dự ứng lực, gạch không nung, gạch granito, khung nhà lắp ghép, kết hợp với nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.

-       Phát triển lĩnh vực cơ khí, đáp ứng các yêu cầu về sản xuất, gia công các thiết bị cho ngành nghề chế biến lương thực.   

-      Nghiên cứu một vài dự án, để khi điều kiện cho phép sẽ bắt tay khôi phục hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản.

-      Phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 :

+ Doanh thu : 88,723 tỉ đồng – Tăng 30% so năm 2014.

      + Lợi nhuận trước thuế : 4,895 tỉ đồng – Tăng 12% so năm 2014.

Ông Trần Quốc Vinh – Phó Tổng giám đốc Công ty

Hội nghị còn được nghe Bà Trần Thị Thanh Hoa – Chủ tịch CĐCS báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2014 về tình hình thực hiện nội qui, quy chế liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động; phương hướng hoạt động năm 2015 và báo cáo sơ kết hoạt động CĐCS giữa nhiệm kỳ 2012-2105, phương hướng hoạt động năm 2015-2017. Bà Huỳnh Thị Thảo Sương - Chủ nhiệm UBKT- CĐCS thông qua báo cáo sơ kết hoạt động của Ủy ban kiểm tra giữa nhiệm kỳ; Bà Lý Thị Kim Ngọc - Kế toán CĐCS thông qua báo cáo tài chính công đoàn giữa nhiệm kỳ 2012-2015.

 Bà Trần Thị Thanh Hoa - Chủ tịch CĐCS

Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2014 và phương hướng năm 2015.

Bà Huỳnh Thị Thảo Sương - Chủ nhiệm UBKT- CĐCS

Báo cáo sơ kết hoạt động của Ủy ban kiểm tra giữa nhiệm kỳ 2012-2015

Bà Lý Thị Kim Ngọc -Kế toán CĐCS

Báo cáo tài chính công đoàn giữa nhiệm kỳ 2012-2015.

Sau phần báo cáo hoạt động của Công đoàn cơ sở, là buổi đối thoại giữa người lao động với người sử dụng lao động. Tại buổi đối thoại, người lao động đã đưa ra các câu hỏi và kiến nghị các vấn đề có liên quan đến Quy chế quản lý nội bộ Công ty; phương hướng hoạt động của CĐCS sắp tới, và đã được Tổng giám đốc và Ban chấp hành CĐCS Công ty giải đáp cụ thể và đi đến thống nhất biểu quyết 100%.

 *Công tác thi đua khen thưởng:

 - Về tập thể:

+ Ủy Ban Nhân Dân tỉnh tặng Bằng khen tặng danh hiệu : “Tập thể lao động xuất sắc năm 2014”.

- Liên Đoàn Lao Động tỉnh tặng Bằng khen tặng danh hiệu : “CĐCS Vững mạnh xuất sắc năm 2014”.

- Liên Đoàn Lao Động tỉnh tặng Bằng khen tặng danh hiệu : “ Tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2014”.

- Được Sở Y Tế An Giang, đề nghị Bộ Y Tế cấp Bằng khen về thành tích “Chăm sóc sức tốt cho người lao động năm 2014”.

- Được Sở Lao Động – TB & XH tỉnh đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích “Chấp hành tốt pháp luật lao động và  công tác AT-VSLĐ năm 2014”.

- Về cá nhân:

- Bằng khen UBND tỉnh An Giang tặng cho 09 cá nhân đạt thành tích “Hoàn thành XS nhiệm vụ, đạt CSTĐCS 2 năm liền 2013-2014”. 

- Bằng khen của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam tặng cho 01 cá nhân đạt thành tích “Xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2014”.

- Bằng khen của Liên Đoàn Lao Động tỉnh tặng cho 3 cá nhân đạt thành tích “Xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2014”.

Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty khen tặng :

+ Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” : 21 người;

+ Danh hiệu “Lao động tiên tiến” : 31 người;

+ Danh hiệu “Hoàn thành nhiệm vụ” : 37 người.

Ngoài ra, Hội đồng TĐKT Công ty còn xét tặng những phần thưởng cho các công nhân đang thi công tại các công trình xây dựng của Công ty, cùng với các cá nhân của các bộ phận chức năng Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tuy chưa đủ thời gian công tác.

 

1. Ông : Văn Công Đỉnh  - Tổng giám đốc - Chủ tịch HĐTĐKT Công ty

 trao  Bằng khen của  UBND tỉnh tặng cho các cá nhân đạt thành tích

"Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 2 năm liền (2013-2014).

2. Ông: Trần Quốc Vinh - Phó Tổng giám đốc

trao tặng Giấy khen cho các cán bộ, công nhân viên Công ty đạt danh hiệu

"Chiến sĩ thi đua cơ sở  năm 2014”.

Ông : Trần Lưu Phong – UVTV – Trưởng ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ tỉnh

 trao tặng Bằng khen LĐLĐ tỉnh cho các đoàn viên công đoàn xuất sắc năm 2014.

       Kết thúc phần khen thưởng năm 2014, Tổng giám đốc Công ty đã phát động phong trào thi đua lao động năm 2015, chỉ đạo các bộ phận trong Công ty tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt, thường xuyên nghiên cứu và có những giải pháp, cải tiến trong công việc, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch SXKD năm 2015 và xây dựng Công ty ngày càng phát triển và vững mạnh toàn diện.

     

 Ông Trần Lưu Phong – Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban CSPL- LĐLĐ tỉnh

phát biểu ý kiến với Hội nghị.

          Phát biểu ý kiến với Hội nghị, Ông Trần Lưu Phong – Ủy viên Thường vụ,  Trưởng Ban Chính sách pháp luật – Liên Đoàn Lao Động tỉnh, đã đánh giá cao về thành tích hoạt động của Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty trong giữa nhiệm kỳ qua và đã chỉ đạo, hướng dẫn nhiều giải pháp trong hoạt động CĐCS sắp tới để thực hiện tốt Nghị quyết đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2012-2017. 

          Sau cùng là phần thông qua Nghị quyết Hội nghị với kết quả biểu quyết thống nhất biểu quyết 100%. Hội nghị người lao động năm 2015 và Sơ kết hoạt động CĐCS giữa nhiệm kỳ 2012-2017 của Công ty Cổ phần Địa Ốc An Giang đã kết thúc thành công tốt đẹp./.