Ngày 02/01/2014

Công ty hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng công trình " Nhà Mái Ấm Công Đoàn cho tập thể giáo viên xã Tân Lập - Huyện Tịnh Biên ".

Qui mô công trình : 

- Loại và cấp công trình : công trình dân dụng, cấp IV.

- Số tầng : 01 tầng.

- Diện tích chiếm đất : 224 m2, trong đó DT nhà ở 96 m2, DT sân + hàng rào : 128 m2.

- Giá trị : 605.889.000 đồng.