Pin It

Công ty Cổ phần Địa Ốc An Giang xin thông báo đến Quý Cổ đông

về việc chi trả cổ tức năm 2022

 

1. Ngày chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức: 17 giờ ngày 15/07/2023.

2. Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày từ ngày 15/08/2023 đến hết ngày 15/09/2023.

3. Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

   3.1. Quý cổ đông đến nhận cổ tức bằng tiền mặt mang theo giấy tờ sau:

        + CMND hoặc CCCD (bản chính), Sổ chứng nhận cổ đông (bản chính).

        + Giấy ủy quyền hợp pháp (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác nhận thay).

    3.2. Quý cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Đề nghị cổ đông cung cấp thông tin tài khoản bằng văn bản (theo mẫu) và bản phô tô CCCD gửi về Công ty CP Địa Ốc An Giang

4. Địa điểm chi trả cổ tức bằng tiền mặt: Công ty Cổ phần Địa Ốc An Giang.

*****Địa chỉ: 140 Phan Bội Châu, Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

THÔNG BÁO CHI CỔ TỨC MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN CHUYỂN KHOẢN - TỔ CHỨC

THÔNG BÁO CHI CỔ TỨC +MẪU GIẤY ỦY QUYỀN+ MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN CHUYỂN KHOẢN-CÁ NHÂN

logo diaocangiang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN GIANG

Trụ sở: Số 140 Phan Bội Châu, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại: 02963.953.895 - 02963.3953.921

Email: anresco.angiang@gmail.com

Website: www.diaocag.com.vn

1542162
Hôm nay
Tháng này
423
1848